5 เมษายน 2562 ปภ.สรุปพิษวาตภัย ช่วง 23 มี.ค.-4 เม.ย. พัดถล่ม 24 จังหวัด

ที่มา: https://www.naewna.com/local/406180

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-4 เมษายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 24 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กระบี่ ศรีสะเกษ สระแก้ว เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน หนองคาย ลำปาง นครพนม มหาสารคาม นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พิจิตร กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น และอุทัยธานี รวม 67 อำเภอ 126 ตำบล 298 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,370 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนลดลงและอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ปภ.จึงประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ทั้งนี้ขอฝากเตือนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป